VIDEO GALERIJA

UPISI U PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE!

35. MEĐUNARODNI RIJEČKI KARNEVAL, 2018.

DJEČJI KARNEVAL, 2018.

Prve riječke mažoretkinje nastupale su na MIK-u 18. lipnja 2016. godine

Dani Zametskega korena 2017., vatrene mažoretkinje

Prve riječke mažoretkinje nastupale su na MIK-u 18. lipnja 2016. godine

PRM su jedine mažoretkinje koje plešu i s vatrom…

A kako mažoretkinje izgledaju kada plešu sa svjetlećim štapovima?